Villa kampaaniabänneri pilt

KAMPAANIA "TÜNN TÜNNI VASTU" REEGLID

1. Kampaania "Tünn tünni vastu" (edaspidi Kampaania) on alates 02.05.2023 kuni 31.08.2023 (kaasa arvatud) toimuv kaubanduslik loterii, mida korraldab AS Tikkurila, registrikood 10055444, asukoht Liimi 5, Tallinn 10621 (edaspidi Korraldaja). Kampaania tehniline tehniline teostaja on OÜ Adell Taevas, registrikood 10060552, asukoht Metalli 3, Tallinn 10615.

2. Kampaanias osalemiseks tuleb Kampaania perioodil, st 02.05.2023-31.08.2023 osta Eesti kauplustest Vivacolor Villa seeria toodete suuri purgisuurusi (Villa Akva, Villa Ultima, Villa Protekt, Villa Primer, Villa Lin, Villa Lasur Akva ja Villa Lasur purgid suurustega 9-20 liitrit) ja registreerida ostutšekk veebis aadressil vivacolor.ee/kampaania sisestades oma nime, e-posti aadressi ja telefoni numbri ning tšeki numbri. Lisaks võib registreerumisel üles laadida pildi ostutšekist. Võitmise korral tuleb auhinna kättesaamiseks esitada originaal võidutšekk. NB! Väiksemad kui 9-liitrised Villa seeria tooted ei osale kampaanias. Ühte tšekki saab kampaanias registreerida vaid ühel korral. Kampaanias ei saa osaleda AS Tikkurila ja OÜ Lingalaid töötajad.

3. Kõik Kampaania lehel registreerunud isikud osalevad auhindade loosimises, mis toimub 01.09.2023. Välja loositakse 1 (üks) peaauhind, milleks on kümblustünn firmalt Lingalaid OÜ, ja lisaauhindadena 5 x 9 liitrit Vivacolori värvi omal valikul ning 10 x Vivacolori pleedi. Kokku loositakse kampaanias välja 16 auhinda. Peaauhinna koguväärtus on 8000 (kaheksa tuhat) eurot koos käibemaksuga. Peaauhind sisaldab kümblustünni koos võitja poolt valitud lisadega ning transporti võitja osundatud aadressile Eesti piires. Auhindadelt tasub auhinnamaksud Korraldaja. Kampaania auhindu ei maksta välja rahas.

4. Võitjatega võetakse ühendust nende poolt registreerumisel antud telefoninumbril ja neile saadetakse ka vastav teade e-posti aadressil. Kui võitjatega ei õnnestu ühendust saada hiljemalt 24. septembriks 2023 või kui võitjatega on ühendus saadud, aga nad ei ole auhinna kättesaamise soovi kinnitanud hiljemalt 31. oktoobriks 2023, siis valitakse välja uued võitjad. Peaauhinna võitja nimi avaldatakse kampaanialehel ja Vivacolor Eesti ning Lingalaid OÜ sotsiaalmeedia kanalites.

5. Auhinnad antakse võitjatele üle võitjaga kokkulepitud viisil ja ajal alates 15.09.2023 kuni 31.12.2023. Kampaania peaauhinda ei maksta välja rahas, kuid auhinda on võimalik kokkuleppel Lingalaid OÜ-ga vahetata muu samaväärse kauba/teenuse vastu, mida OÜ Lingalaid pakub.

6. Kampaanias registreerumisel kinnitab Kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osaleja nõustub järgima käesolevaid reegleid ning võtab teadmiseks, et Kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile Kampaanias osalejatele. Kampaanias osaleja annab oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning kasutamiseks Korraldaja või kampaania tehnilise teostaja poolt käesoleva Kampaania raames.

7. Kampaania käigus saadud informatsiooni kasutatakse ainult Kampaania, sh loosimise läbiviimiseks. Korraldaja ei levita Kampaania käigus saadud andmeid kolmandatele isikutele ja lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivatest nõuetest.

8. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele isiklikult või avaliku meedia vahendusel.

9. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada hiljemalt 02.09.2023 kas e-posti aadressil info.ee@ppg.com või kirjalikult aadressil Laki 1b, 10621 Tallinn. Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele. Kampaania lisainfo telefonil 650 1100. Kampaania reeglid avaldatakse Korraldaja   kodulehel www.vivacolor.ee/kampaania.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KASUTAMINE OTSETURUNDUSES

Isikuandmete töötlemine järgib kehtivaid õigusakte ja privaatsuspoliitikat.
Kampaanias osalemisel kogutakse Osaleja kohta järgmist teavet: meiliaadress.

Kui Osaleja annab nõusoleku, saab isikuandmeid töödelda ka turundus- ja muudel eesmärkidel, mida on täpsemalt selgitatud privaatsuspoliitikas.

Kuupäev: 01.05.2023